02 apr

Help …… de zorg verandert!

De eerste vier maanden van alle veranderingen in de zorg hebben we als Doenersdreef Zorg inmiddels achter ons gelaten. Alle wetten die op papier zijn gesteld worden nu in de praktijk getoetst en getest door zowel medewerkers als onze kinderen, jongeren en hun netwerk.

Plaatje-Wet-Langdurige-Zorg-2015