Kwaliteit

Wij vinden goede ondersteuning belangrijk tijdens het leerproces, naast de ondersteuning van pedagogisch medewerkers of leermeesters zijn er enkele vertrouwenspersonen aanwezig om hulp te bieden aan cliënten. 

 

Kwaliteitsrapporten

Wij geven graag inzage in onze kwaliteitsrapporten. Deze vindt u hier:

Vertrouwenspersonen Doenersdreef Zorg

In samenwerking met Doenersdreef Zorg werken drie vertrouwenspersonen. Zij werken niet bij Doenersdreef Zorg en zijn dus onafhankelijk van de organisatie. Dit maakt hen objectief en uitermate geschikt om het gesprek met de cliënten aan te gaan.

Cliëntenvertrouwenspersoon (CVP) WZD & Wkkgz

Iedere cliënt en zijn/haar vertegenwoordiger die te maken heeft met de WZD, heeft recht op bijstand door een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon. Voor Doenersdreef Zorg is dit (voor de locaties in Almere) Renuka Jagan van Zorgstem en (voor de locatie Hulshorst) Jessica Dijkstra van het LSR. Renuka is hierin de instantievertegenwoordiger, dus zij heeft de leiding in deze samenwerking.

Zorgstem is één van de vier landelijke organisatie die het vertrouwenswerk binnen de WZD uitvoert (het LSR is één van de andere vier). De CVP WZD behandelt de vraag van de cliënt of klacht vertrouwelijk en biedt gratis ondersteuning. Vertrouwenspersonen staan altijd naast de cliënt en vertegenwoordigen de cliënt, en bemiddelen in de communicatie met de organisatie.

De nieuwe WZD heeft als uitgangspunt dat zorgverleners niet zomaar een opname regelen of zorg mogen bieden die u niet wenst. Het uitgangspunt hierbij is: nee, deze maatregel wordt niet opgelegd, tenzij… Alleen als het niet anders kan, en alle alternatieven zijn onderzocht, mogen er beslissingen genomen worden waar de cliënt het zelf niet mee eens is (onvrijwillige zorg).

De Wkkgz is een wet die stelt dat het voor cliënten in een zorginstelling verplicht is om met klachten naar een onafhankelijk persoon te kunnen en die klachten voor te leggen. Voor Doenersdreef Zorg is deze persoon Marcella Karstens van het LSR. De vertrouwenspersoon behandelt klachten en bemiddelt met de organisatie.

Waarmee helpen vertrouwenspersonen:

  • Er wordt naar je verhaal geluisterd.
  • Er wordt geholpen de vraag of klacht te verhelderen en zo nodig wordt er doorverwezen.
  • Er wordt informatie en uitleg gegeven over je rechten binnen de WZD (door Renuka en Jessica).
  • Er wordt ondersteunt bij het zoeken naar een oplossing.
  • Er wordt ondersteunt bij het schrijven van een klachtbrief of het meegaan naar gesprekken waar de klacht wordt besproken.

De vertrouwenspersonen proberen per jaar minimaal vier keer alle locaties te bezoeken. Er zijn flyers beschikbaar voor de cliënten met de contactgegevens en informatie over de vertrouwenspersonen. Deze informatie wordt ook gedeeld in het kwaliteitsrapport, het cliëntenkwaliteitsrapport en de website.


Download Flyer Renuka Jagan Cliëntenvertrouwenspersoon WZD Almere
Download Flyer Marcella Karstens Cliëntenvertrouwenspersoon Wkkgz

Download Flyer Jessica DIjkstra Cliëntenvertrouwenspersoon WZD Hulshorst

Contactgegevens Zorgstem

 

Renuka Jagan, stelt zich voor!

Wanneer u zorg ontvangt, zijn er mensen die meekijken en -denken over de invulling en ondersteuning van uw dagelijks leven. Vaak loopt de ondersteuning en begeleiding goed en is er overleg met u of uw wettelijk vertegenwoordiger over de zorg die u ontvangt. Het kan ook zijn dat u het niet eens bent met de zorg die u krijgt. Dat er regels of afspraken zijn gemaakt waarin u zich niet goed kan vinden. In zulke gevallen kan er sprake zijn van onvrijwillige zorg. Wanneer u de behoefte heeft om vrijuit en in vertrouwen over zulke dingen te praten, dan kan dat met mij. Ik bied een luisterend oor en ben zonder oordeel. Ik sta u en uw belangen bij en ben niet in dienst van Doenersdreef Zorg. Samen kijken we op welke manier ik u kan ondersteunen.

Mijn naam is Renuka Jagan, cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang bij stichting Zorgstem. Ik heb oorspronkelijk een juridische achtergrond. Mijn keuze hiervoor kwam voort uit een groot rechtvaardigheidsgevoel. Ik zie het als mijn missie om mensen te helpen bij het op een toegankelijke manier aanbieden van dienstverlening in het vertrouwenswerk. Door mijn functie als clientvertrouwenspersoon bij Zorgstem kan ik dit ook voor u bereiken. U kunt mij telefonisch 06- 40 69 12 91 of via de mail r.jagan@zorgstemvertrouwenspersoon.nl bereiken op dinsdag, donderdag en vrijdag. Daarnaast zal ik me de komende tijd voorstellen en af en toe aanwezig zijn op de locaties. Ook dan kunt u bij mij terecht.

Meer informatie en algemene contactgegevens kunt u vinden op www.zorgstemvertrouwenspersonen.nl

Marcella Karstens, stelt zich voor!

Ik ben Marcella Karstens en ben sinds kort de nieuwe vertrouwenspersoon zorg. Ik ben voor meerdere organisaties vertrouwenspersoon en ben net als Ank werkzaam bij Het L.S.R. Dit betekent dat ik onafhankelijk ben en echt naast jullie sta.

Ik heb lang gewerkt in de zorg op verschillende groepen. Ik heb dit 16 jaar met heel veel plezier gedaan maar wilde graag meer kunnen betekenen, vandaar de overstap naar Het L.S.R.

Ik vind het belangrijk dat jullie de ruimte krijgen om inspraak te hebben in de zorg die jullie ontvangen en om jullie eigen leven in te richten. Als dit lastig is om bespreekbaar te maken, dan ondersteun ik jullie heel graag hierbij! Ik ben de hele week goed bereikbaar dus voel je vrij om contact op te nemen als ik je ergens bij kan helpen!

Buiten mijn werk om ben ik moeder van twee meiden, 7 en 4 en heb twee katten. In mijn vrijetijd vind ik het leuk om met mijn kinderen lekker veel naar buiten te gaan en bezig te zijn. In de avond probeer ik tijd te vinden om te sporten of een avond met Netflix op de bank.

Ik zal de komende tijd bezoeken plannen om kennis te komen maken. Is er voor die tijd iets waarvoor je mij wil spreken, je mag me altijd bellen!
Telefoon: 06- 30 76 03 85
Mail: m.karstens@hetlsr.nl
Website: www.hetlsr.nl

Jessica Dijkstra, stelt zich voor!

Fijn dat ik via deze weg mij aan jullie mag voorstellen. Ik ben Jessica Dijkstra, moeder van een dochter van 17 en zoon van 9 die het Syndroom van Down heeft. Ik weet als geen ander dat cliënten met een beperking kwetsbaar zijn en het soms lastig vinden om duidelijk te maken wat ze lastig of niet leuk vinden in de zorg die zij ontvangen. In de Wet zorg en dwang - die sinds 1 januari 2020 van kracht is- staat beschreven wat de rechten van de cliënt en zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger zijn als het gaat om het toepassen van onvrijwillige zorg. Daarnaast staat in deze wet beschreven hoe en onder welke voorwaarden onvrijwillige zorg toegepast mag worden.

Als Cliëntvertrouwenspersoon WZD ben ik in dienst bij Het LSR wat betekent dat ik onafhankelijk ben in het uitoefenen van mijn werk. Ik ondersteun cliënten en/of hun wettelijk vertegenwoordiger bijvragen of onvrede die over onvrijwillige zorg gaan. Dit doe ik door te luisteren naar de cliënt en ik ondersteun hem/haar bij het verhelderen van de vraag/ mogelijke bron van onvrede. Soms is een luisterend oor al genoeg en soms vraagt de cliënt of vertegenwoordiger of ik hem/ haar wil ondersteunen in een gesprek, met bijvoorbeeld de zorgverantwoordelijke. Om een goede relatie te hebben en houden is het belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven over onvrijwillige zorg juist omdat het soms zo dubbel kan zijn. Vanuit jullie oogpunt is het soms nodig om de cliënt veiligheid te bieden d.m.v. inzet van deze zorg terwijl tegelijkertijd de cliënt het hier niet mee eens kan zijn of niet begrijpt waarom.

Naast het bieden van ondersteuning, bezoek ik een aantal keren per jaar de locatie. De bedoeling hiervan is om laagdrempelig in contact te komen met cliënten en vertegenwoordigers, maar ook met jullie als medewerkers. Jullie spelen namelijk een belangrijke rol in bekendheid geven aan de WZD en wat hierin de CVP WZD kan betekenen. Dit kunnen jullie doen door cliënten of vertegenwoordigers erop attent te maken dat ze een beroep kunnen doen op mij bij vragen/ onvrede over onvrijwillige zorg.

Wil je meer weten of heb je een vraag, neem dan gerust contact met mij op!
Met vriendelijke groet,
Jessica Dijkstra
Cliëntvertrouwenspersoon
Telefoon: 06- 15 56 95 37 / Mail: j.dijkstra@hetlsr.nl