Almere Poort

De locatie in Almere Poort bestaat uit drie huisjes, namelijk; huisje 31, huisje 68 en huisje 24.

Zelfstandig wonen met zorg & ondersteuning

In huisje 24 wonen jongeren die vragen om veel zorg en ondersteuning. Hier is dagelijks een slaapdienst te vinden. Op huisje 68 zijn de jongeren redelijk zelfstandig maar vragen nog wel om ondersteuning. Daarom wordt er op dit huisje 4 keer per week een middag/avonddienst ingezet. Huisje 31 wordt bewoond door jongeren die ambulante begeleiding krijgen. In Almere Poort zijn we betrokken bij de buurt en is er goed contact met de buurtbewoners. Er wordt zo nu en dan in samenwerking met de jongeren een activiteit georganiseerd in het kader van buurtparticipatie. Momenteel wonen er acht jongeren in Almere poort. Zij worden begeleid door een team van 5 begeleiders. In Almere Poort is het streven eenieder zoveel mogelijk verder te helpen in zijn/haar traject. De begeleiders werken vanuit het hart en zijn er écht voor de jongeren.