Goor

Deze locatie biedt mogelijkheden om kinderen kleinschalig logeeropvang te bieden. Ook wordt op deze locatie training en scholing gegeven voor medewerkers van Doenersdreef Zorg.

Mini-Goor in wording voor ouderen en jongeren

In de voormalige kleuterschool aan de Van Coeverdenstraat in Goor zijn wij bezig om op een eigentijdse en kleinschalige manier, wonen en werken te ontwikkelen voor ouderen en jongeren. Momenteel werken we met veel plezier aan het tot stand komen van een mini voedselbos.