Goor

WonderSchool Goor

De locatie in Goor is vanaf 1 September 2020 in gebruik genomen door onze samenwerkingspartner WonderSchool.

WonderSchool is geen klassieke school of zorginstelling. Bij de WonderSchool hebben studenten naast een leerplicht ook een ontwikkelplicht, dat is namelijk veel belangrijker. WonderWijs is grensverleggend, ontwikkelingsgericht  onderwijs op MBO niveau dat de traditionele onderwijsplicht overstijgt.

Op de WonderSchool leren studenten werken aan vaardigheden, zelfvertrouwen en motivatie die zij later nodig hebben voor een zelfstandig, werkzaam en gelukkig leven. Ingrediënten voor WonderWijs zijn:  Passie, Plezier, Ondernemen, Humor, Theater: (jezelf neerzetten zoals je bent en wie je bent), Focus, Meditatie en Toekomstgericht denken. 

De WonderSchool is een plek waar studenten vrijwillig naartoe gaan, zich veilig kunnen voelen en helemaal zichzelf mogen zijn. Wij zijn het vertrekpunt naar echte zelfstandigheid. Samen met studenten tekent WonderSchool de stip op hun horizon en zetten zij koers naar het begin van de rest van hun leven.

Wie werkt moet ook ontspannen dus in de avond en het weekenden zijn studenten vrij en mogen zij lekker naar huis maar omdat onze eerste locatie in Goor (Overijssel) is niet bepaald dichtbij als je uit de Randstad komt mogen zij ook best een paar dagen blijven logeren.

Voor meer informatie kijkt u op www.wonderstart.nl