Nieuwegein

Boerderij Buitengewoon richt zich op kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking, in combinatie met ASS of gedragsproblematiek.

Geen leeftijdgrens

Er wordt geen leeftijdgrens gehanteerd. De problematiek kenmerkt zich voornamelijk door een ontwikkelingsstoornis (ASS) gecombineerd met andere gedragsproblematiek. Vaak voorkomende problematiek naast ASS is bijvoorbeeld AD(H)D, depressieve klachten, angststoornissen of hechtingsproblematiek. Naast de verschillende psychiatrische stoornissen is er bij sommigen sprake van specifieke medisch-organische aandoeningen welke weer gerelateerd zijn aan de ontwikkeling van gedragsproblemen. Een aantal bewoners zijn afkomstig uit zogenaamde ‘multi-problem gezinnen’ met een zwakke sociaaleconomische positie. Bij sommige ouders is er sprake van psychiatrische problematiek.

Wonen op de boerderij

Om bij de boerderij te kunnen wonen, is een indicatie voor de Wet langdurige Zorg, zoals een ZZP VG 3 t/m VG 7 of een residentiële Jeugdhulpbepaling nodig. Voor mensen die thuis willen blijven wonen, maar wel een zorgvraag hebben, kan de Boerderij ook wat betekenen middels het bieden van ambulante zorg of arbeidsmatige dagbesteding.