Autisme en het opbouwen van een sociaal netwerk

Door beperkte sociale vaardigheden is het opbouwen en onderhouden van een sociaal netwerk niet altijd even vanzelfsprekend voor mensen met autisme. Het sociale netwerk is vaak kleiner en daarmee ook direct erg kwetsbaar.

Wat is autisme?

Ongeveer 200.00 mensen in Nederland heeft (een vorm van) autisme, dit is ruim 1% van de Nederlandse bevolking. Het aantal mensen dat te maken heeft met autisme is vele malen groter, denk hierbij aan alle ouders, broers, zussen, leraren e.d.

Autisme wordt gezien als de verzamelnaam voor gedragskenmerken die duiden op een kwetsbaarheid op gebied van:

 • Sociale interactie
 • Communicatie
 • Flexibiliteit in het denken en handelen
 • Het filteren en integreren van informatie

Verschillende vormen van autisme

Autismespectrumstoornis (ASS)

De DSM-5 spreekt maar van één autisme diagnose, de autisme spectrum stoornis (ASS). Mensen met ASS herkennen de volgende punten:

 • Problemen op het gebied van sociale communicatie of interactie
 • Beperkte, repetitieve gedragspatronen, interesses of activiteiten
 • Over- of onder gevoeligheid voor zintuigelijke prikkels

PDD-NOS

PDD-NOS staat voor Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified. Deze diagnose wordt sinds 2013 niet meer uitgegeven. Mensen die in het verleden deze diagnose gekregen hebben kunnen deze naam nog we blijven gebruiken. Iemand met PDD-NOS heeft bovengemiddeld veel autisme-kenmerken, maar niet genoeg voor bijvoorbeeld het syndroom van Asperger. Vaak is er  bijvoorbeeld wel sprake van problemen op sociaal gebied, maar niet van beperkte en repetitieve gedragspatronen, interesses of activiteiten.

Syndroom van Asperger

Net als PDD-NOS wordt er voor deze vorm van autisme geen diagnose meer gesteld. Mensen wie in het verleden de diagnose het syndroom van Asperger hebben gekregen herkennen zich in de volgende punten:

 • Beperkte interessegebieden
 • Herhalingsgedrag
 • Problemen op het gebied van sociale communicatie en sociale interactie.
 • Een normale tot hoge intelligentie en geen taalachterstand, ook niet in de kindertijd. 

MCDD

Over de diagnose MCDD bestaan veel vragen bij zowel ouders als behandelaren. Bestaat hij eigenlijk nog wel? En wat is de juiste behandeling? Zo wordt er gesproken over ‘beschikbaarheid’ als beste behandeling. Het uitgebreide verslag over MCDD is hier te lezen.

De oorzaak van autisme?

Autisme is in hoge mate erfelijk. Een recent groot onderzoek toont aan dat autisme naar schatting 80% erfelijk is. Daarnaast hebben omgevingsfactoren ook een grote rol binnen autisme. Iemand kan een genetische aanleg hebben voor autisme maar geen autisme ontwikkelen. Welke externe factoren van invloed zijn is nog niet bekend. Hiervoor is meer onderzoek nodig.

Omgaan met autisme

Er wordt gezegd dat mensen met autisme vaak goed alleen kunnen zijn. Dit houd niet in dat zij geen sociaal contact willen. Het overgrote deel van mensen met autisme heeft evenveel behoefte aan sociaal contact als ieder ander. Het opstarten en in stand houden van een gesprek kost mensen met autisme vaak wat meer moeite. Voor omstanders kan het lastig zijn om hier rekening mee te houden. Wij hebben enkele tips verzameld om hier toch rekening mee te houden.

 1. Wees duidelijk en expliciet

Mensen met autisme nemen vaak letterlijk wat je zegt. Zeg dus precies wat je bedoelt en gebruik daarbij korte en directe zinnen.

 1. Leg duidelijk uit wat er gaat gebeuren

Voor iemand met autisme is het fijn als er structuur en regelmaat is. Wanneer er een verandering of activiteit aankomt kan het helpen om diegene ruim op tijd in te lichten.

 1. Vermijd fysiek contact

Mensen met autisme krijgen al veel prikkels binnen. Hierdoor hebben zij vaak moeite met fysiek contact. Je kunt daarom beter maar voorzichtig zijn met fysiek contact. Dwing ook niet iemand om oogcontact te maken.

 1. Zorg voor rust tijdens het gesprek

Voor mensen met autisme is concentreren vaak lastig. Externe prikkels komen net zo hard binnen als de prikkels van het gesprek. Tijdens een gesprek helpt het dus om e zorgen voor een rustige omgeving.

 1. Onderbreek routines niet

Soms voert iemand met autisme herhalende handelingen of rituelen uit. Dit geeft iemand meer overzicht en rust. Probeer dus niet zomaar rituelen te onderbreken. Dit kan namelijk leiden tot stress en boosheid.

De werkwijze van Doenersdreef Zorg

Verwijzers kunnen altijd bij Doenersdreef Zorg terecht voor hulp en advies als het gaat om de zorg voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblematiek. Wij zijn gespecialiseerd in deze doelgroep en helpen u met het vinden van de geschikte zorg en bij het bepalen van de juiste vervolgacties.

Doenersdreef Zorg staat voor je klaar

Gaat het niet zo lekker en heb je behoefte aan extra ondersteuning van een extern persoon? Doenersdreef Zorg staat voor je klaar.  Wil je graag persoonlijk met ons in gesprek? Neem contact op via info@doenersdreefzorg.nl of bel 036 – 5491000. Je kan natuurlijk ook contact opnemen via het contactformulier op deze site.