Geen les op Wonderschool

De gemeente Hof van Twente heeft laten weten dat les geven bij Doenersdreef op de locatie van de voormalige school in Goor in strijd is met de bestemming van deze locatie. Tot voor kort maakte Wonderschool gebruik van deze locatie om les te geven aan jongeren met een verstandelijke beperking. Doenersdreef gaat zich beraden over een nieuwe bestemming van het pand en zal mogelijk nieuwe plannen ontwikkelen. Dit gebeurt dan uiteraard in samenspraak met gemeente Goor om herhaling van een soortgelijke situatie te voorkomen.