Ik zoek hulp voor een familielid

Maak je je zorgen om je zoon of dochter? Broer of zus? Of om een van je vrienden? Veel jongeren en jongvolwassenen worstelen met zichzelf en hun omgeving. Ze proberen hun eigen weg te gaan maar weten soms niet zo goed hoe. Vaak wordt ernstig puberaal gedrag vastgesteld. De jongeren komen in opstand tegen school of tegen de ouders of gaan experimenteren met bijvoorbeeld drugs.

Om dit te zien gebeuren als ouder of betrokkene kan vragen met zich mee brengen. Want wat is normaaal en wanneer moet je je zorgen maken en hulp zoeken?

Herken je de volgende punten?

Niet iedereen reageert het zelfde, hij of zij kan te maken hebben met:

 • Weinig zelfvertrouwen
 • Ruzies thuis
 • Emoties niet onder controle kunnen houden
 • Somberheid
 • Grensoverschrijdend gedrag
 • Ongezonde seksuele relaties (ook online)
 • Slaapproblemen
 • Schoolproblemen
 • Eenzaamheid
 • Geen vrienden
 • Criminaliteit

Wat is de oorzaak?

Heeft jouw kind, broer of zus of vriend veel mee gemaakt in zijn of haar leven. Is diegene gepest? Was de thuissituatie slecht of heeft de betreffende persoon een traumatische ervaring? En heeft hij of zij dit niet goed kunnen verwerken? Om dit op te lossen is specialistische hulp nodig. Hiermee kunnen verdere ontwikkelingsproblemen worden voorkomen en kunnen de huidige problemen verbeterd worden.

Hulp inschakelen

Wil je hulp inschakelen? Je kunt hiervoor naar de huisarts gaan en de situatie bespreken. Zij kunnen je doorverwijzen naar een instelling zoals Doenersdreef Zorg. Heb je vragen voor ons of wil je een cliënt aanmelden? Dit kan via 036 549 1000, ons contactformulier of ons aanmeldformulier.

Over Doenersdreef Zorg

Doenersdreef Zorg is een kleinschalige WLZ-erkende organisatie in Almere met een breed aanbod van 24-uursopvang, onderwijs, ontwikkelingsgerichte dagbesteding en andere vormen van opvang. Kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking geven wij een stevige basis voor actieve deelname aan de maatschappij en wij ondersteunen deze mensen in hun persoonlijke ontwikkeling met gerichte opleiding, begeleiding, en behandeling bij werk en wonen.