Live blog: Corona maatregelen bij Doenersdreef Zorg

Update 1 december 2021

Wegens het toenemende aantal besmettingen en het beleid vanuit de overheid zijn op locatie Nieuw Caledonië  in Almere, naast het handhaven van de basisregels, een aantal regels weer aangescherpt. Dit betekent dat:

 • De wasserette/loungerette en de fitnessruimte voor externen is gesloten. 
 • De ruimte voor de externe boekenclub gebruik is gesloten.
 • De bezoekregeling is beperkt.
 • De medewerkers werken met mondkapjes.

Update 25 maart 2021

Afgelopen dinsdag was er weer een persconferentie. Helaas vielen de cijfers tegen, aldus Rutte. Vandaar dat er verder geen grote versoepelingen zijn. Wel gaat vanaf 31 maart de avondklok in vanaf 22:00 in plaats van 21:00.

Wij snappen dat iedereen verlangt naar de vrijheid om bijvoorbeeld weer naar een terrasje te gaan, helemaal nu het beter weer wordt. Maar vergeet niet, samen krijgen wij dit virus onder controle. Dus houd je aan de maatregelen. Was je handen, laat je bij klachten testen en blijf zo veel mogelijk thuis.

Binnen Doenersdreef Zorg blijven de huidige maatregelen van kracht. Wij hopen op jullie begrip.

Blijf gezond en hou vol!

Bekijk hier het duidelijke overzicht van de huidige corona maatregelen

Update 25 februari 2021

Met de versoepelingen die tijdens de persconferentie op 23 februari j.l. zijn aangekondigd wordt heel voorzichtig de weg ingeslagen naar het begin van het einde van de corona pandemie.

Alle maatregelen zoals vorig jaar aangekondigd zijn nog steeds van kracht binnen de organisatie. Een nieuwe extra voorzorgsmaatregel is de gezondheidsverklaring die wij jongeren vragen naar waarheid in te vullen. Dit gebeurd op de dag van opname. Met deze extra screening op de gezondheid kunnen wij beter anticiperen op het gevaar van een eventuele besmetting.

Update 14 oktober 2020

Helaas doet Corona het beter dan ons allemaal en neemt het aantal besmettingen te hard toe.

Dit maakt dat op basis van de persconferentie van 13 oktober j.l. wij weer een aantal aanscherpingen in ons beleid en de uitvoering daarvan hebben moeten doen.

Voor de komende vier weken geldt in ieder geval dat:

Keuken Nieuw Caledonië

 • De keuken blijft geopend voor het bestellen van afhaalmaaltijden.
 • Lunchen is niet meer mogelijk, bestellen en afhalen wel.

Fitnessruimte Nieuw Caledonië

 • De ruimte is voor de buurtbewoners gesloten.
 • Intern mogen bewoners gebruik maken van de ruimte met niet meer dan 2 personen tegelijk.

The Green Story

 • The Green Story is met ingang van 14 oktober gesloten voor bezoek.
 • Wel blijft de locatie open voor het bereiden en bezorgen van maaltijden in de wijk.

Logeerweekenden kinderen

 • De komende vier weken worden de logeerweekenden geannuleerd.

Woonlocaties Nieuw Caledonië en Nieuwegein

 • Het bezoek aan de locaties wordt maximaal beperkt.
 • Op de locaties wordt gewerkt met mondkapjes indien de 1,5 meter afstand niet gehandhaafd kan worden.

Update 30 september 2020

"Wij doen ons best maar Corona doet het beter" dat zijn de woorden die minister De Jonge afgelopen maandag gebruikte in de persconferentie.

Het coronabeleid van DDZ vloeit voort vanuit de richtlijnen van het RIVM en de genomen maatregelen vanuit de overheid. Wij vinden het belangrijk dat zowel medewerkers als jongeren gezond blijven. Een andere prioriteit is het blijven waarborgen van de continuïteit van zorg, dit doen we mede door corona buiten de deur te houden. Dit betekent dat wij helaas weer een aanscherping moeten doen op ons bezoekbeleid. Bezoekers aan de locaties die willen weten wat dit voor hen betekent, kunnen contact opnemen met de locaties via het centrale nummer 036 – 5491000.

Onze sociale onderneming The Green Story in Almere Haven blijft open met een paar kleine aanpassingen zodat het voor zowel het bezoek als de medewerkers veilig blijft.

U blijft hier van harte welkom en bij binnenkomst wordt een aantal gezondheidsvragen gesteld en is er een temperatuurcheck. Dit laatste is vrijwillig en slechts ter controle. De meting wordt niet opgeslagen of geregistreerd.

Houd de 1,5 meter afstand van elkaar en blijf gezond!

Update 4 augustus 2020

Hoe leg je Corona uit voor mensen met een verstandelijke beperking, laaggeletterden en andere kwetsbare doelgroepen?

De makers van de website van Steffie hebben een heldere en stapsgewijze uitleg over Corona gemaakt. Deze staat op https://corona.steffie.nl/nl/

Update 17 juni 2020

Via deze pagina op onze website hebben wij de afgelopen periode berichten geplaatst over de corona maatregelen en de gevolgen hiervan.

Na ruim drie maanden zijn wij blij dat onze wereld weer enigszins normaal is. Uiteraard hebben we met elkaar nog te maken met diverse maatregelen om te voorkomen dat het coronavirus weer de kop op steekt. Zolang wij ons daar allemaal met elkaar naar gedragen hebben wij het vertrouwen dat wij het virus onder controle houden.

Nu de dagbesteding en de logeerweekenden weer zijn opgestart is het fijn om te zien dat iedereen hier blij mee is en er met vol enthousiasme wordt gewerkt. Zowel door de medewerkers als de jongeren die hier gebruik van maken.

Op onze ontmoetings- en verbindingsplek The Green Story in Almere Haven zijn ondanks de sociale beperkingen toch weer nieuwe verbindingen ontstaan.

Zo maakt Woonzorg Flevoland op reservering gebruik van de ruimte in The Green Story zodat de ouderen vanuit het verzorgingshuis toch kunnen deelnemen aan de dagbestedingsactiviteiten. De bezorgmaaltijden die in corona tijd zijn opgezet vanuit de The Green Story zijn een succes gebleken en de vraag naar deze vorm van maaltijden blijft groeien!

Update 25 mei 2020: verdere versoepeling maatregelen

Doordat wij ons goed houden aan de maatregelen is het mogelijk om verdere versoepelingen conform het spoorboekje van het kabinet in te zetten.

Concreet betekent dit voor de medewerkers en de jongeren dat we weer voorzichtig gaan starten met de verschillende dagbestedingsactiviteiten op alle locaties, openen de keuken op Nieuw Caledonië en de verbindings- en ontmoetingsplek The Green Story in Almere Haven weer haar deuren, kunnen kinderen weer  gaan logeren in Goor en de bezoekregeling op alle locaties wordt versoepeld. Wij zijn blij dat weer een beetje terug kunnen naar het ‘nieuwe oude normaal’.

Uiteraard zal niet alles hetzelfde zijn als voor de corona uitbraak. De 1,5 meter afstand blijft nog steeds belangrijk, hoesten en niezen we in onze elleboog, wassen onze handen vaak en bij koorts blijven we thuis. We stellen een aantal controle vragen voordat je bijvoorbeeld deel kan nemen aan een dagbestedingsactiviteit of het logeren.

Heeft u vragen over de dagbesteding, The Green Story, de keuken van Nieuw Caledonie of het logeren van de kinderen?

Neem dan contact op met:

Uiteraard is telefonisch contact ook mogelijk via het centrale telefoonnummer 036 - 5491000

Update 22 april 2020

“Met elkaar zijn we op een pril begin naar de weg terug” dat zijn de woorden die minister president Rutte gisteren tijdens de persconferentie uitsprak.

De maatregelen worden enigszins versoepeld voor de kinderen die naar school gaan en kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen weer georganiseerd onder begeleiding, met gepaste afstand, samen sporten.

Wij zullen per locatie bekijken wat deze versoepeling betekent voor de bewoners en de kinderen van de bewoners.

De overige eerder genomen maatregelen blijven nog steeds van kracht. Dat wil zeggen:

 • Het personeel dat niet in het primaire proces zit werkt zoveel mogelijk thuis.
 • Medewerkers nemen niet deel aan externe bijeenkomsten.
 • Er zijn geen fysieke in- en externe afspraken.
 • Voor alle locaties geldt een bezoekverbod.
 • Er is geen externe dagbesteding.
 • Aan jongeren en medewerkers wordt gevraagd sociale contacten te beperken of te vermijden.
 • Team ambulant onderhoudt via digitale middelen contact met de cliënten.
 • De logeerweekenden (kortdurend verblijf ambulante Jeugd) vinden voorlopig geen doorgang.
 • De sociale activiteiten (The Green Story, loungerette en keuken Nieuw Caledonie) zijn gesloten.

Update 1 april 2020 : Opheffen opnamestop Doenersdreef Zorg

Tijdens de persconferentie op 31 maart jl. is aangekondigd dat de huidige opgelegde maatregelen worden verlengd tot en met dinsdag 28 april 2020. De eerste voorzichtige voorspellingen laten zien dat op termijn we samen de verspreiding van het coronavirus onder controle krijgen.  

Bij Doenersdreef Zorg maken we ons sterk om de zorg door te laten gaan. In dit kader is besloten de eerder aangekondigde opnamestop op te heffen. Het instroomteam heeft gedurende de opnamestop zorgvuldig een aantal intakes gedaan en binnenkort kunnen de eerste opnames plaatsvinden. De aanmeldprocedure voor nieuwe cliënten is niet gewijzigd. Aanmeldingen kunnen nog steeds worden gedaan via het emailadres aanmeldloket@doenersdreefzorg.nl.

Update 24 maart 2020: Aanscherping maatregelen aanpak coronavirus

Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus.

De zorg gaat door omdat Doenersdreef Zorg de landelijke maatregelen volgt die er op gericht zijn om de zorgcapaciteit niet te overbelasten en de mensen te kunnen helpen die het meest kwetsbaar zijn. Wij realiseren ons dat dit veel vraagt van onze jongeren, van het betrokken netwerk maar ook van onze medewerkers en doen een beroep aan een ieder om deze maatregelen te volgen en te respecteren.

Aangescherpte maatregelen Corona virus

Op zondag 15 maart zijn er aangescherpte maatregelen vanuit de overheid gekomen ter bestrijding van het Coronavirus. Wij volgen de landelijke richtlijnen en adviezen vanuit overheid. Er is een team samengesteld dat dagelijks nauwlettend de landelijke richtlijnen volgt en per dag wordt bekeken of er nieuwe maatregelen nodig zijn.

De nieuwe maatregelen zijn voor iedereen, en dus ook voor Doenersdreef Zorg als zorgaanbieder, ingrijpend. Concreet betekent het dat wij voor nu de volgende maatregelen hebben genomen:

 • Het personeel dat niet in het primaire proces zit werkt zoveel mogelijk thuis.
 • Verlof aanvragen worden tot nader order niet gehonoreerd.
 • Medewerkers nemen niet deel aan externe bijeenkomsten.
 • Alle in- en externe afspraken zijn geannuleerd.
 • Voor alle locaties geldt momenteel een bezoekverbod.
 • Aan jongeren en medewerkers wordt gevraagd sociale contacten te beperken of te vermijden.
 • Team ambulant onderhoudt via digitale middelen contact met de cliënten.
 • De logeerweekenden (kortdurend verblijf ambulante Jeugd) vinden voorlopig geen doorgang.
 • De sociale activiteiten (The Green Story, loungerette en keuken Nieuw Caledonie) zijn gesloten.
 • Er vinden geen intake- en opname gesprekken plaats; nieuwe aanmeldingen worden op een wachtlijst geplaatst.

Naast deze nieuwe maatregelen blijven we met elkaar scherp op hygiëne en wat te doen in geval van corona gerelateerde klachten van zowel de medewerkers als de jongeren die in zorg zijn.

Indien u vragen heeft die betrekking hebben op de locaties kunt u telefonisch of per e-mail contact opnemen met:

Boerderij Buitengewoon Nieuwegein
Kim Kortekaas, 06 – 45874698 k.kortekaas@doenersdreefzorg. nl

Team Ambulant
Bianca Benali, 06 – 34017989 b.benali@doenersdreefzorg.nl

Almere Poort
Laila Bousandrous, 06 – 81343737 l.bousandous@doenersdreefzorg. nl

Nieuw Caledonie en Maandenweg
Irene Lucas, 06 – 18207034 i.lucas@doenersdreefzorg.nl

Logeren kinderen Almere
Danny Hempel, 06 – 27304455 d.hempel@doenersdreefzorg.nl

Op donderdag 12 maart zijn er nieuw landelijke maatregelen aangekondigd om besmetting van het coronavirus onder controle te krijgen. Doenersdreef Zorg volgt de landelijke richtlijnen en adviezen vanuit het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Per dag volgen wij de ontwikkelingen en kijken we of er nieuwe maatregelen nodig zijn.

Om besmetting te voorkomen werken we hygiënisch:

 • Wassen we onze handen regelmatig
 • Hoesten en niesen we in de binnenkant van de ellebogen
 • Gebruiken we papieren zakdoekjes eenmalig en gooien deze na gebruik weg
 • We schudden geen handen
 • Zijn we alert op verkoudheidsklachten en koorts van zowel onze jongeren als onze medewerkers
 • Nemen we niet deel aan grote externe bijeenkomsten