Nieuwe raad van toezicht

Nieuwe samenstelling raad van toezicht

De samenstelling van de raad van toezicht is vanaf 1 januari 2022 gewijzigd. De afgelopen jaren bestond de raad van toezicht uit twee van de maximaal drie leden. Richard Spierenburg als voorzitter van de raad van toezicht en Mikel Hanekamp als algemeen lid. Mikel Hanekamp heeft in goed overleg besloten geen gebruik te maken van een tweede termijn. In goede samenwerking met het bestuur zijn er onlangs twee nieuwe toezichthouders toegetreden tot de raad van toezicht. De nieuwe toezichthouders zijn Ferdi Balk en Paula Achterhof. Met deze nieuwe leden is de raad van toezicht voor de komende jaren voltallig. We gaan als nieuw team enthousiast aan de slag om toezicht te houden en advies te geven op de uitvoering van het bestuur van Doenersdreef Zorg.

Ferdi (FJE) Balk

Ik ben psychiater. Ik heb 12 jaar gewerkt bij de afdeling psychiatrie in het UMC Utrecht en 15 jaar in Haaglanden Medisch Centrum in Den Haag, als vakgroepvoorzitter, opleider en lid van de Vereniging Medische staf. Momenteel werk ik op interim basis in de zorg. Ik ben 68 jaar, woon momenteel in Goor, ik heb 2 volwassen zonen. Door Danny Hempel heb ik kennis gemaakt met Doenersdreef Zorg. De kleinschaligheid, de doelgroep van jongeren en de focus op de belangen van die jongeren spraken me meteen aan. 

Vanuit de wens om een steentje bij te dragen ben ik per 1 januari 2022  toegetreden tot de Raad van Toezicht van DDZ met als aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid van de zorg en medezeggenschap. Ik hoop velen van jullie de komende tijd te ontmoeten.

Afbeelding met person, persoon, muur, binnen

Automatisch gegenereerde beschrijving

Paula Achterhof

Ik ben 40 jaar en woon in Almere met 9-jarige dochter Gabi en oranje huistijger Angus.

Juriste met werkervaring in de (semi-) publiekrechtelijke sector (wonen, veiligheid en onderwijs). Huidige functie: teamleider Juridische zaken, Inkoop en Facilitair Management bij Nuffic. Dit is een organisatie die bijdraagt aan internationalisering in het onderwijs, zowel in binnen- als buitenland. We proberen mensen bij elkaar te brengen, zodat we (ook over grenzen heen) van elkaar leren en samen de uitdagingen van deze tijd oplossen. Alleen ga je soms sneller, maar samen kom je verder!

Via Richard Spierenburg heb ik kennisgemaakt met jullie organisatie. De doelstellingen en manier van werken spreken me erg aan. Ik zie er naar uit jullie en de organisatie beter te leren en waar kan mijn steentje bij te dragen.

Per januari 2022 ben ik  aangesteld als toezichthouder bij DDZ met als aandachtsgebieden: compliance & risicomanagement, financiën en personele zaken.

Afbeelding met persoon, muur, binnen, rood

Automatisch gegenereerde beschrijving

Ing. Richard A. Spierenburg

Sinds juni 2018 ben ik voorzitter van raad van toezicht van Doenersdreef Zorg. In 2022 start mijn tweede termijn, van vier jaar, als voorzitter. Doenersdreef heb ik de afgelopen jaren leren kennen als een dynamische en innovatieve zorgorganisatie. Een organisatie die het lukt om het belang van de jongeren daadwerkelijk voorop te stellen. Met maatwerk worden de jongeren ondersteunt in hun persoonlijke ontwikkeling zodat zij zo volledig en waardig als mogelijk kunnen deelnemen aan de  maatschappij. De aandachtsgebieden, naast het voorzitterschap, waar ik mij op richt zijn: Algemeen bestuurlijk, Organisatieontwikkeling, PR & Marketing, Financiën, Huisvesting, Duurzaamheid. 

Ik woon al jaren met tevredenheid in de Literatuurwijk (Almere) samen met mijn vriendin, onze zoon van 22 en onze hond. Ik werk als zelfstandig ondernemer in verschillende interim functies aan het op peil houden en verbeteren van voornamelijk maatschappelijk vastgoed.

Afbeelding met lucht, buiten, water, persoon

Automatisch gegenereerde beschrijving

Neem contact op met de raad van toezicht raadvantoezicht@doenersdreefzorg.nl