Toepasbare kennis binnen vier actuele jeugdhulpthema’s

Het Landelijk Kenniscentrum LVB, Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en het Nederlands jeugdinstituut, werken intensief samen aan kennisontwikkeling voor de jeugdhulp. Dat levert toepasbare kennis en handvatten op waarmee professionals kinderen en jongeren met psychische problemen of een licht verstandelijke beperking zo goed mogelijk kunnen helpen.

Die kennis, projecten en tools zijn voor actuele thema’s in het jeugdveld overzichtelijk gebundeld in vier infographics:

  • Hoe werkt Integrale jeugdhulp, een overzicht van recente ontwikkelingen en kennis.
  • Hoe begeleid je jongeren met een LVB of psychische problemen op weg naar volwassenheid.
  • Kennis over suïcidepreventie voor jongeren uit de praktijk van de jeugd-ggz en de LVB-jeugdzorg.
  • Gratis beproefde tools voor wijkteamprofessionals gericht op het werken met jongeren met een LVB en/of psychische problemen.

Zo is er eenvoudig en snel toepasbare kennis te vinden die professionals in de jeugdhulp ondersteunt.

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en het Landelijk Kenniscentrum LVB ontwikkelen, bundelen en verspreiden samen kennis en tools, waarmee professionals hun dagelijkse praktijk versterken. Waar relevant is samenwerking gezocht met het Nederlands Jeugdinstituut. Samen werken we aan integrale kennisontwikkeling voor de jeugdhulp. Deze samenwerking wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van het Ministerie van VWS. 

Contactgegevens

Landelijk Kenniscentrum LVB

Op de hoogte blijven van nieuwe kennis, projecten en tools die bijdragen aan betere ondersteuning van jeugdigen en (jong)volwassenen met een LVB?  

Laura van den Brink

Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Op de hoogte blijven van nieuwe kennis, projecten en tools die bijdragen aan betere psychiatrische hulp voor kinderen en jongeren?  

Anya Boelhouwer