Voor verwijzers

Verwijzers kunnen altijd bij Doenersdreef Zorg terecht voor hulp en advies als het gaat om de zorg voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblematiek. Wij zijn gespecialiseerd in deze doelgroep en helpen u met het vinden van de geschikte zorg en bij het bepalen van de juiste vervolgacties.

Doenersdreef Zorg is er ook voor mensen zonder verstandelijke beperking, mits zij een passende hulpvraag hebben. Mocht u op zoek zijn naar een passend zorgaanbod voor uw cliënt of hierover willen overleggen, dan kunt u contact met ons opnemen, via telefoonnummer 036-5491000 of per mail info@doenersdreefzorg.nl.

Hulp en advies voor verwijzers

Indicaties en contra-indicaties

Doenersdreef Zorg levert zorg aan mensen met een WLZ-indicatie, zoals een VG02, VG03, VG04, VG06 en VG07 indicatie. Of een LVG2, LVG3, of LVG 4 indicatie.

Doenersdreef Zorg biedt ook residentiele jeugdzorg, ambulante jeugdzorg en zorg die binnen de Wet Maatschappijlijke Ondersteuning valt (individuele begeleiding). Daarnaast biedt Doenersdreef Zorg ook arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk aan via Doeners Place.

Contra-indicaties voor zorg zijn verslavingsproblematiek, psychiatrie in ‘engere zin’ en verpleging. Iedere aanmelding komt binnen via de loketfunctie en wordt gescreend door een gedragskundige en een manager.

Aanmelden

Voor aanmelding bij Doenersdreef Zorg kunt u gebruik maken van het aanmeldingsformulier dat u kunt vinden onder de aanmeldknop. Wilt u samen met het aanmeldingsformulier, een recent zorgplan, een kopie van de indicatie of beschikking vanuit de gemeente en een psychodiagnostisch onderzoek naar ons toesturen? Dit kan per post of naar het volgende emailadres: info@doenersdreefzorg.nl

Uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Binnen twee weken na aanmelding zal er contact met u worden opgenomen voor het plannen van een intakegesprek.