Voor verwijzers

Verwijzers kunnen altijd bij Doenersdreef Zorg terecht voor hulp en advies als het gaat om de zorg voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblematiek. Wij zijn gespecialiseerd in deze doelgroep en helpen u met het vinden van de geschikte zorg en bij het bepalen van de juiste vervolgacties.

Indicaties en contra-indicaties

Doenersdreef Zorg levert zorg aan mensen met een WLZ-indicatie, zoals een VG02, VG03, VG04 en VG06 indicatie. Of een LVG2 of LVG3 indicatie.

Doenersdreef Zorg biedt ook ambulante jeugdzorg en zorg die binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning valt (individuele begeleiding).

Contra-indicaties voor zorg zijn verslavingsproblematiek, psychiatrie in ‘engere zin’ en verpleging. Iedere aanmelding komt binnen via het zorgloket en wordt gescreend door een gedragskundige en een teamcoach.

Aanmelden

Voor aanmelding bij Doenersdreef Zorg kunt u gebruik maken van het aanmeldingsformulier dat u kunt vinden onder de aanmeldknop. Wilt u samen met het aanmeldingsformulier, een recent zorgplan, een kopie van de indicatie of beschikking vanuit de gemeente en een psychodiagnostisch onderzoek naar ons toesturen? Dit kan per post of naar het volgende emailadres: aanmeldloket@doenersdreefzorg.nl.

Uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Binnen twee weken na aanmelding zal er contact met u worden opgenomen voor het plannen van een intakegesprek.

Ook voor mensen zonder verstandelijke beperking

Doenersdreef Zorg is er ook voor mensen zonder verstandelijke beperking, mits zij een passende hulpvraag hebben vanuit de WMO. Dit gaat dan om afschaling zorg bij cliënten die al in zorg zijn. Mocht u op zoek zijn naar een passend zorgaanbod voor uw cliënt of hierover willen overleggen, dan kunt u contact met ons opnemen, via telefoonnummer 036-5491000 of per mail aanmeldloket@doenersdreefzorg.nl.