Wie zijn wij?

Doenersdreef Zorg is een kleinschalige WLZ-erkende organisatie met een breed aanbod van 24-uursopvang, onderwijs, ontwikkelingsgerichte dagbesteding en andere vormen van opvang. Kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking geven wij een stevige basis voor actieve deelname aan de maatschappij en wij ondersteunen deze mensen in hun persoonlijke ontwikkeling met gerichte opleiding, begeleiding, en behandeling bij werk en wonen. Wij zijn onder andere gevestigd in woonwijken. Respect voor elkaar en voor onze buurtgenoten vinden wij erg belangrijk. Zo proberen wij de buurt te betrekken bij onze activiteiten en kunnen zij gebruik maken van onze faciliteiten zoals onze keuken, was- en strijkdienst en meer.

Nadruk op zelfregie

Wij werken individueel en vraaggericht met de nadruk op zelfregie en co-partnerschap. We zijn een leef- en werkgemeenschap en wij gaan ervan uit dat elk individu continu blijft leren en dat dit leren vanuit een dialoog tot stand komt.

Eigen regie

Doenersdreef Zorg werkt volgens het principe “hulpvraag van de cliënt centraal” en zoekt hierbij naar mogelijkheden om de cliënt zoveel mogelijk te kunnen laten deelnemen in de maatschappij. Eigen regie, privacy en autonomie van cliënten staan hoog in het vaandel bij DDZ.

Eigen kracht en circulair werken

Je kunt alleen geholpen worden als je geholpen wilt worden. Jongeren die door ons begeleid worden of bij ons wonen hebben vaak een helder doel voor ogen maar nog wel hulp nodig om hun doel te bereiken. Eigen kracht en minimale verspilling van energie ten goede voor de hulpbehoefende.

Leren

Wij werken intensief samen met Stichting Doeners Place. Stichting Doenersplace is een erkende jobcoachorganisatie die nauw samenwerkt met het leer- en werkbedrijf TOA.

Werken

Training, Opleiding en Advies Het Werkt (TOA) biedt jongeren de kans om uit de uitkeringssituatie te komen door het bieden van een leerbaan. Onder professionele begeleiding van een jobcoach en/of begeleider kunnen jongeren in aanmerking komen voor een baan op assistent niveau.