Kernwaarden en succesfactoren

De volgende kernwaarden zijn voor medewerkers en cliënten belangrijk en Doenersdreef Zorg vindt het belangrijk dat iedereen deze waarden zoveel mogelijk ervaart in het werken, wonen, ontmoeten en bezoeken bij Doenersdreef Zorg. Er is een open en veilige cultuur waarin we elkaar kunnen aanspreken op de waarden: Plezier | Respect | Vertrouwen | Medeleven | Gezondheid Om ons als zorginstelling te onderscheiden is het nodig dat wij een flexibele innoverende bedrijfsvoering houden waarin de doelstelling is dat mensen die van ons ondersteuning krijgen een zo zelfstandig mogelijk toekomst perspectief kunnen bieden. Doenersdreef Zorg kenmerkt zich door de volgende uitgangspunten in haar werkwijze: Sociaal ondernemerschap | Duurzaamheid | Zelfsturend werken | Zelfregie | Hulpvraaggericht werken | Lerende organisatie

De organisatie

Medezeggenschap

Medezeggenschap is bij Doenersdreef Zorg geregeld via jongerenraden. De jongerenraden komen minimaal 1 x per 2 weken bijeen in Almere en in Nieuwegein. Om de 6 weken staat de jongerenraad in het teken van een cliëntenraad. Hierbij is een externe cliëntenraad ondersteuner van het LSR aanwezig. Wil je als bewoner deelnemen aan de jongerenraad/cliëntenraad? Meld je dan aan via info@doenersdreefzorg.nl of vraag ernaar bij je coach. Natuurlijk kan je ook terecht op de vaste vergadertijden van de jongerenraden om de vergadering eens bij te wonen.

Voor de werknemers is er een ondernemingsraad. Wil jij je aanmelden voor de ondernemingsraad neem dan contact op met ondernemingsraad@doenersdreefzorg.nl.

Cliëntwaardering

Binnen Doenersdreef Zorg is gekozen om met een cliëntwaarderingsonderzoek te meten hoe cliënten hun kwaliteit van leven beoordelen en de rol die Doenersdreef Zorg daarin heeft. Het levert een beeld op hoe de cliënten hun leven waarderen en geeft tevens managementinformatie waarmee de organisatie zich kan verbeteren.

Doenersdreef Zorg maakt gebruik van de methode “Ben ik Tevreden” van Martha van Bienen. De methode is gebaseerd op de verschillende domeinen van de kwaliteit van leven (Schalock). Deze methode is tevens verbonden aan de waaier van cliëntervaringsinstrumenten van het kwaliteitskader gehandicaptenzorg.