Kwaliteit

Wij vinden goede ondersteuning belangrijk tijdens het leerproces, naast de ondersteuning van pedagogisch medewerkers of leermeesters zijn er enkele vertrouwenspersonen aanwezig om hulp te bieden aan cliënten. 

 

Kwaliteitsrapporten

Wij geven graag inzage in onze kwaliteitsrapporten. Deze vindt u hier:

Onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang

Iedere cliënt en zijn of haar vertegenwoordiger die te maken heeft met de Wet zorg en dwang (Wzd), heeft recht op bijstand door een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon  Wzd. Voor u is dit een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd (hierna: CVP Wzd) van Zorgstem.

Zorgstem is één van de vier landelijke organisaties die het vertrouwenswerk binnen de Wzd uitvoert. De CVP Wzd is onafhankelijk, niet in dienst bij een zorginstelling, behandelt uw vraag of klacht vertrouwelijk, en biedt gratis ondersteuning.

De nieuwe wet heeft als uitgangspunt dat zorgverleners niet zomaar een opname regelen of zorg mogen bieden die u niet wenst. Uitgangspunt is hierbij: nee, tenzij. Alleen als het niet anders kan, en alle alternatieven zijn onderzocht, mogen er beslissingen genomen worden waar u het zelf niet mee eens bent.

Heeft u een vraag of klacht over de onvrijwillige geboden zorg of ondersteuning, en wilt u er met een onafhankelijke partij over praten? Neem dan contact op met de CVP Wzd.

Wat kan de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd voor u betekenen?

  • Wij luisteren naar uw verhaal
  • Wij helpen u om uw vraag of klacht te verhelderen & verwijzen zo nodig door
  • Wij geven informatie en uitleg over uw rechten binnen de Wzd
  • Wij ondersteunen u bij het zoeken naar oplossingen van uw vraag of klacht
  • Wij kunnen desgewenst ondersteunen bij het schrijven van een klachtbrief, of meegaan naar gesprekken waar de klacht besproken wordt

Wie is uw cliëntenvertrouwenspersoon Wzd?

Renuka Jagan
06-40 69 12 91
r.jagan@zorgstemvertrouwenspersonen.nl

De cliëntenvertrouwenspersoon Wzd zal de locaties en groepen met enige regelmaat bezoeken. Er worden posters en flyers met de gegevens van de CVP Wzd op de locaties verspreid. Wanneer u niet weet wie uw cliëntenvertrouwenspersoon Wzd is, dan kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

Contactgegevens Zorgstem

 

Renuka Jagan, cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang, stelt zich voor!

Wanneer u zorg ontvangt, zijn er mensen die meekijken en -denken over de invulling en ondersteuning van uw dagelijks leven. Vaak loopt de ondersteuning en begeleiding goed en is er overleg met u of uw wettelijk vertegenwoordiger over de zorg die u ontvangt. Het kan ook zijn dat u het niet eens bent met de zorg die u krijgt. Dat er regels of afspraken zijn gemaakt waarin u zich niet goed kan vinden. In zulke gevallen kan er sprake zijn van onvrijwillige zorg.

Wanneer u de behoefte heeft om vrijuit en in vertrouwen over zulke dingn te praten, dan kan dat met mij. Ik bied een luisterend oor en ben zonder oordeel. Ik sta u en uw belangen bij en ben niet in dienst van Doenersdreef Zorg. Samen kijken we op welke manier ik u kan ondersteunen.

Mijn naam is Renuka Jagan, cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang bij stichting Zorgstem.

Ik heb oorspronkelijk een juridische achtergrond. Mijn keuze hiervoor kwam voort uit een groot rechtvaardigheidsgevoel. Ik zie het als mijn missie om mensen te helpen bij het op een toegankelijke manier aanbieden van dienstverlening in het vertrouwenswerk. Door mijn functie als clientvertrouwenspersoon bij Zorgstem kan ik dit ook voor u bereiken.

U kunt mij telefonisch 06- 40 69 12 91 of via de mail r.jagan@zorgstemvertrouwenspersoon.nl bereiken op dinsdag, donderdag en vrijdag. Daarnaast zal ik me de komende tijd voorstellen en af en toe aanwezig zijn op de locaties. Ook dan kunt u bij mij terecht.

Meer informatie en algemene contactgegevens kunt u vinden op

www.zorgstemvertrouwenspersonen.nl

Ank van Duinen, cliëntvertrouwenpersoon WKKGZ, stelt zich voor!

Ank van Duinen, werkzaam bij LSR (en dus onafhankelijk van DDZ) is al 6 jaar de cliëntvertrouwenspersoon bij Doenersdreef Zorg.

Als je iets dwars ziet over de manier waarop Doenersdreef je helpt (of niet helpt), of kom je er met je begeleider niet uit? Dan kun je contact met mij opnemen. Wat je vertelt blijft vertrouwelijk. Mocht er geen oplossing gevonden worden, waardoor de onvrede blijft bestaan, dan ben je gerechtigd om een klacht in te dienen. Hier kan ik bij helpen.

Ik ondersteun bij het bedenken en bereiken van een oplossing. Dat geldt voor cliënten in de woonlocaties, maar ook voor de cliënten die ambulante begeleiding ontvangen.

Je kan mij bereiken via
Mobiel: 06-33687282
Mail: a.vanduinen@hetlsr.nl

Zijn er problemen, blijf er niet mee lopen!