Vacatures

Doenersdreef Zorg is een kleinschalige organisatie voor mensen met een LVB met diverse locaties in Almere en Hulshorst. Er wordt begeleiding én behandeling geboden binnen de 24-uurszorg, alsook diagnostiek, dagbesteding, leer-werktrajecten en participatiebanen. Daarnaast biedt Doenersdreef Zorg ouder-kind zorg, begeleid zelfstandig wonen voor mensen met een LVB en ambulante hulpverlening. Wij geven onze kinderen, jongeren en (jong)volwassenen een stevige basis voor actieve deelname aan de maatschappij en werken aan het verbeteren van de kwaliteit van bestaan op alle levensdomeinen.

Vertrouwen & gelijkwaardigheid

Binnen Doenersdreef Zorg werken we vanuit co-partnership, wat de relatie met onze (jong)volwassenen kenmerkt. Dit is geen relatie die uitgaat van een hulpvrager versus een hulpverlener, maar een relatie die gebaseerd is op vertrouwen en gelijkwaardigheid. Behandeling, en daarmee ook participatie, binnen Doenersdreef Zorg vindt plaats vanuit een pedagogisch behandel- en leefklimaat, dat zich uitstrekt tot de leefwereld buiten de muren van de instelling, zoals de buurt, de gemeente en de maatschappij. Deze behandelvorm wordt geboden door een integrale samenwerking tussen (jong)volwassene, persoonlijk begeleider, meewerkend teamcoach, orthopedagoog en andere betrokkenen.

Wij zien deze integrale samenwerking als een ecosysteem, waarin alle elementen elkaar nodig hebben en elkaar ook voeden. Wij proberen het beste in elkaar naar boven te halen. We zorgen dus met elkaar, vóór elkaar.