Pedagogisch medewerker gehandicaptenzorg (32 uur per week)

Wij zijn per direct op zoek naar een enthousiaste, gedreven pedagogisch medewerker voor onze locaties Nieuw-Caledoniëstraat en Maandenweg in Almere voor 32 uur per week.

Wie zijn wij?

Doenersdreef Zorg is een kleinschalige WLZ-erkende organisatie met een breed aanbod van 24-uurs opvang, ontwikkelingsgerichte (arbeidsmatige) dagbesteding en andere vormen van opvang. Kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een (licht) verstandelijke beperking geven wij een stevige basis voor actieve deelname aan de maatschappij en wij ondersteunen deze mensen in hun persoonlijke ontwikkeling met een gerichte opleiding, begeleiding en behandeling bij werken en wonen.

Doenersdreef Zorg heeft in Almere meerdere locaties waar intramurale- en extramurale zorg wordt verleend. De zorgverlening is heel divers en wordt ingezet vanuit de hulpvraag van de cliënt. Daarbij staat voorop dat ieder mens uniek is en dat ieder mens ‘eigen-aardig-gedrag’ vertoont. Vanuit deze uniciteit worden de kinderen en jongeren met een (licht) verstandelijke beperking en autisme in hun omgeving ondersteund en begeleid om de kwaliteit van hun leven te waarborgen.  

Functieomschrijving

De pedagogisch medewerker biedt dagelijkse ondersteuning en begeleiding aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen bij het behalen van hun ontwikkelingsdoelen. De pedagogisch medewerker draagt zorg voor het waarborgen van een warm en liefdevol leefklimaat waarbinnen de jeugdige zich veilig, geaccepteerd en gewaardeerd kan voelen. 

Werkzaamheden

 • Het verzamelen van relevante informatie tijdens de observatieperiode en het leggen van een vertrouwensrelatie;
 • Het zelfstandig opstellen van een ondersteuningsplan;
 • Het vervullen van een centrale rol in het begeleidingsproces. De pedagogisch medewerker is de verbindende factor richting andere disciplines voor cliënten die begeleiding behoeven;
 • Een onderdeel vormen van het team ten aanzien van de toekomstbesprekingen;
 • Een onderdeel vormen van een multidisciplinair overleg;
 • Een adviserende rol hebben ten aanzien van het algehele traject van een cliënt. Hierbij heeft de pedagogisch medewerker een adviserende rol ten aanzien van een eventuele                          herindicering en stemt hij/zij dit intern af. 

Functie-eisen

 • Je beschikt over een relevant Hbo-diploma;
 • Je bent flexibel inzetbaar (ook avonden en/of weekenden);
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel in woord als geschrift;
 • Je bent in staat te werken in een digitale omgeving;
 • Je werkt zelfstandig, accuraat en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel;
 • Je bent oplossingsgericht en je hebt een groot zelf-oplossend vermogen;
 • Je bent een sterke netwerker;
 • Je hebt minimaal twee jaar ervaring als pedagogisch medewerker;
 • Je hebt kennis van LVB problematiek;
 • Je hebt kennis van gedragsproblematiek behorend tot autisme, ADHD, hechtingsproblematiek en ODD;
 • Je hebt kennis van de richtlijnen ten aanzien van veiligheid en hygiëne;
 • Kennis hebben van de circulaire economie en kansen kunnen creëren door middel van (lopende) projecten is een pré.

Werktijden

Conform rooster, inclusief weekenden en avonden.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een functie voor 32 uur per week. Doenersdreef Zorg valt onder de cao Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Het salaris bedraagt tussen € 2.346,00 en € 3.277,00 (schaal 7) bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek afhankelijk van opleiding, kennis en ervaring. Tevens is sprake van onregelmatigheidstoeslag en Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB is vergelijkbaar met vakantiegeld van 8% en een eindejaaruitkering van 8,3%.

In eerste instantie is de aanstelling voor de duur van twaalf maanden.

Meer informatie

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de mevrouw E. Moissidis of de heer R. van der Heyde, telefoonnummer 036-549 10 00.  

Wil je direct solliciteren, stuur dan je CV voorzien van motivatie aan info@doenersdreefzorg.nl.

De sluitingsdatum van de vacature is 30 juni 2019.

Combinatiefunctie: Woonbegeleider en case/trajectverantwoordelijke (32 uur per week)

Wij zijn per direct op zoek naar een enthousiaste, gedreven pedagogisch medewerker die eveneens zorgdraagt voor de trajectregie voor onze locaties Nieuw-Caledoniëstraat, Maandenweg en de Februaristraat in Almere.

Wie zijn wij?

Doenersdreef Zorg is een kleinschalige WLZ-erkende organisatie met een breed aanbod van 24-uurs opvang, ontwikkelingsgerichte (arbeidsmatige) dagbesteding en andere vormen van opvang. Kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een (licht) verstandelijke beperking geven wij een stevige basis voor actieve deelname aan de maatschappij en wij ondersteunen deze mensen in hun persoonlijke ontwikkeling met een gerichte opleiding, begeleiding en behandeling bij werken en wonen.

Doenersdreef Zorg heeft in Almere meerdere locaties waar intramurale- en extramurale zorg wordt verleend. De zorgverlening is heel divers en wordt ingezet vanuit de hulpvraag van de cliënt. Daarbij staat voorop dat ieder mens uniek is en dat ieder mens ‘eigen-aardig-gedrag’ vertoont. Vanuit deze uniciteit worden de kinderen en jongeren met een (licht) verstandelijke beperking en autisme in hun omgeving ondersteund en begeleid om de kwaliteit van hun leven te waarborgen. 

Hoofdtaken woonbegeleider en case/trajectverantwoordelijke (WCTV)

 • WCTV is de voorzitter van het toekomstoverleg en het multidisciplinair overleg. Hij/zij is verantwoordelijk voor de daarbij horende verslaglegging;
 • Wekelijks spreken met jongeren over diens hulpvragen en de WCTV zal werken vanuit het ondersteuningsplan;
 • Up to date houden van de ondersteuningsplannen;
 • Casuïstiek en acties bespreken met woonbegeleiders tijdens casuïstiek overleg, overdrachten, toekomstoverleg en multidisciplinair overleg. Bespreekt zijn/haar visie ten aanzien de ontwikkeling van de cliënt, maakt begeleidingsafspraken en zet concrete acties uit naar het team van woonbegeleiders.

Functie-eisen

 • Je beschikt over een relevant Hbo-diploma;
 • Je bent flexibel inzetbaar (ook avonden, nacht en/of weekenden);
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel in woord als geschrift;
 • Je bent in staat te werken in een digitale omgeving;
 • Je werkt zelfstandig, accuraat en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel;
 • Je bent oplossingsgericht en je hebt een groot zelf-oplossend vermogen;
 • Je bent een sterke netwerker;
 • Je hebt minimaal twee jaar ervaring als pedagogisch medewerker;
 • Je hebt kennis van LVB problematiek;
 • Je hebt kennis van gedragsproblematiek behorend tot autisme, ADHD, hechtingsproblematiek en ODD;
 • Je hebt kennis van de richtlijnen ten aanzien van veiligheid en hygiëne;
 • Kennis hebben van de circulaire economie en kansen kunnen creëren door middel van (lopende) projecten is een pré.

Werktijden

Conform rooster, inclusief weekenden en avonden.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een functie voor 32 uur per week. Doenersdreef Zorg valt onder de cao Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Het salaris bedraagt tussen € 2.346,00 en € 3.277,00 (schaal 7) bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek afhankelijk van opleiding, kennis en ervaring. Tevens is sprake van onregelmatigheidstoeslag en Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB is vergelijkbaar met vakantiegeld van 8% en een eindejaaruitkering van 8,3%.

In eerste instantie is de aanstelling voor de duur van zeven maanden.

Meer informatie

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met  de heer R. van der Heyde, telefoonnummer 036 549 10 00. 

Wil je direct solliciteren, stuur dan je CV voorzien van motivatie aan info@doenersdreefzorg.nl. De sluitingsdatum van de vacature is 15 juli 2019.