Pedagogisch medewerker gehandicaptenzorg Hulshorst

Wij zijn per direct op zoek naar een enthousiaste en gedreven pedagogisch medewerker voor onze locatie in Hulshorst voor 32 uur per week op MBO of HBO niveau.

Wie zijn wij?

Doenersdreef Zorg is een kleinschalige WLZ-erkende organisatie met een breed aanbod van 24-uurs opvang, educatieve begeleiding, ontwikkelingsgerichte (arbeidsmatige) dagbesteding en andere vormen van opvang. Kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een (licht) verstandelijke beperking geven wij een stevige basis voor actieve deelname aan de maatschappij en wij ondersteunen deze mensen in hun persoonlijke ontwikkeling met een gerichte opleiding, begeleiding en behandeling bij werken en wonen.

Doenersdreef Zorg heeft in Almere en Hulshorst meerdere locaties waar intramurale- en extramurale zorg wordt verleend. Op onze locatie in Hulshorst zijn wij op zoek naar een pedagogisch medewerker die zorgdraagt voor nabijheid en veiligheid. Daarbij staat voorop dat ieder mens uniek is en dat ieder mens ‘eigen-aardig-gedrag’ vertoont. Vanuit deze uniciteit worden de kinderen en jongeren met een (licht) verstandelijke beperking en autisme in hun omgeving ondersteund en begeleid om de kwaliteit van hun leven te waarborgen.

Functieomschrijving

De pedagogisch medewerker biedt dagelijkse ondersteuning en begeleiding aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen bij het behalen van de ontwikkelingsdoelen. De pedagogisch medewerker draagt zorg voor het waarborgen van een warm en liefdevol leefklimaat waarbinnen de jeugdige zich veilig, geaccepteerd en gewaardeerd kan voelen.

Werkzaamheden

 • Het vervullen van dagelijkse ondersteuning op het gebied van wonen en vrije tijd;
 • Het regelen van zaken waarmee de cliënten dagelijks in aanraking komen;
 • Het signaleren van zaken met betrekking tot het welzijn van de cliënt en het bespreken hiervan met de pedagogisch medewerker (H) en/of meewerkend teamcoach en/of orthopedagoog;
 • Het vervullen van een rol in het begeleidingsproces. De pedagogisch medewerker (HBO niveau) is de verbindende factor richting andere disciplines voor cliënten die begeleiding behoeven;
 • Het leveren van bijdrage ten behoeve van het ondersteuningsplan. De pedagogisch medewerker (HBO niveau) stelt zelfstandig een begeleidingsplan op;
 • Een onderdeel vormen van het team ten aanzien van de toekomstbesprekingen;
 • Een onderdeel vormen van een multidisciplinair overleg;
 • Een pedagogisch medewerker op HBO niveau heeft een adviserende rol ten aanzien van het algehele traject van een cliënt. Hierbij heeft de pedagogisch medewerker een adviserende rol ten aanzien van een eventuele herindicering en stemt hij/zij dit intern af.

Functie-eisen

 • Je beschikt over een relevant mbo-diploma 4/HBO niveau welke zorg gerelateerd is;
 • Je bent gedurende zeven dagen per week flexibel inzetbaar;
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel in woord als geschrift;
 • Je bent in staat te werken in een digitale omgeving;
 • Je werkt zelfstandig, accuraat en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel;
 • Je bent oplossingsgericht en je hebt een groot zelf-oplossend vermogen;
 • Je bent een sterke netwerker;
 • Je hebt kennis van LVB problematiek;
 • Je hebt kennis van gedragsproblematiek behorend tot autisme, ADHD, hechtingsproblematiek en ODD;
 • Je hebt kennis van de richtlijnen ten aanzien van veiligheid en hygiëne;
 • Je beschikt over vaardigheden om met fysiek geweld en verbale agressie van cliënten om te gaan en kan hierbij preventief en corrigerend optreden.

Werktijden

Je werkt vanuit een dienstrooster waar sprake is van onregelmatige werktijden. Hierbij kun je van maandag tot en met zondag worden ingeroosterd.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een functie voor 32 uur per week. Doenersdreef Zorg valt onder de cao Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

Het salaris bedraagt tussen € 2.348,00 en € 3.361,00 bruto per maand (schaal 6) op basis van een 36-urige werkweek (MBO niveau) en tussen € 2.564 en € 3.581 bruto per maand (schaal 7) op basis van een 36-urige werkweek (HBO niveau). Hierbij is eveneens sprake van onregelmatigheidstoeslag, vakantiegeld (8,0%) en een eindejaarsuitkering (8,3%).

In eerste instantie is de aanstelling voor de duur van twaalf maanden.

Meer informatie

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw T. Landsman of mevrouw K. Kortekaas, telefoonnummer 036-549 10 00.

Wil je direct solliciteren, stuur dan je CV voorzien van motivatie aan info@doenersdreefzorg.nl.

De sluitingsdatum van de vacature is 31 augustus 2022