WLZ erkende instelling in Almere

Doenersdreef Zorg is een kleinschalige WLZ-erkende instelling in Almere. Dit houdt in dat wij de zorg leveren die wij kunnen declareren op basis van de Wet Langdurige Zorg en/of de Zorgverzekeringswet (WLZ). Maar wat is de Wet Langdurige Zorg eigenlijk? En wie krijgen deze zorg?

Zorg uit de Wet langdurige zorg

Bij zorg vanuit de Wet langdurige zorg (WLZ) gaat het om zorg met verblijf in onze instelling. Als je vanwege ziekte of aandoening permanent afhankelijk bent van 24-uurs zorg of langdurige begeleiding, kom je in aanmerking voor zorg onder WLZ. Doenersdreef Zorg levert zorg aan mensen met een WLZ-indicatie, zoals een VG02, VG03, VG04 en VG06 indicatie. Of een LVG2 of LVG3 indicatie. Onze cliënten komen in aanmerking voor zorg uit de WLZ als:

 • De cliënt zichzelf niet meer kan redden in de maatschappij.
 • Er sprake is ernstige verwaarlozing.
 • Er sprake is van lichamelijk letsel door een ziekte, aandoening of beperking.
 • De ontwikkeling van de cliënt ernstig wordt geschaad, al dan niet onder invloed van een ander.

Doendersdreef Zorg in Almere biedt een breed aanbod van 24-uursopvang, onderwijs, ontwikkelingsgerichte dagbesteding en andere vormen van opvang aan. We bieden een solide basis voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking. Zodat iedereen gelijke kansen krijgt voor een actieve deelname in de samenleving. Daarnaast biedt Doendersdreef Zorg ondersteuning voor de persoonlijke ontwikkeling van onze cliënten door gerichte training, begeleiding en behandeling bij werk en wonen.

Wanneer kom ik  in aanmerking voor zorg uit de WLZ?

Om zorg vanuit de WLZ te krijgen, heb je altijd een indicatiebesluit nodig. Hierin staat welke zorg er nodig is. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of een persoon voldoet aan de zorgvoorwaarden van WLZ. Als je intensieve zorg of begeleiding nodig hebt, kom je mogelijk in aanmerking. 

Wat staat er in het indicatie besluit?

In het indicatiebesluit staat welke zorgbehoefte je hebt, dit heet het zorgprofiel. Ook staat hierin vanaf welke datum je recht hebt op deze zorg. Een zorgprofiel beschrijft de zorgbehoefte. Binnen de WLZ bestaan verschillende zorgprofielen. Deze zijn onderverdeeld in de volgende sectoren:

 • Sector Verpleging en verzorging (V&V)
 • Sector Verstandelijk gehandicapt (VG)
 • Sector Licht verstandelijk gehandicapt (LVG)
 • Sector Lichamelijk gehandicapt (LG)
 • Sector Zintuiglijk gehandicapt, auditief en communicatief (ZGaud)
 • Sector Zintuiglijk gehandicapt, visueel (ZGvis)
 • Sector GGZ, B-groep (GGZ-B)

Passende zorg bij Doendersdreef Zorg in Almere

Wij vinden dat alle jongeren recht hebben op toekomstperspectief en een eigen inkomen door werk. Wij werken individueel en vraaggericht met de nadruk op zelfregie en co-partnerschap en zoeken hierbij naar mogelijkheden om jongeren zoveel mogelijk te kunnen laten deelnemen in de maatschappij ondanks hun beperking.

Al onze cliënten hebben recht op passende zorg. Wij zijn gespecialiseerd in de zorg voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblematiek. En helpen je graag met het vinden van de geschikte zorg en bij het bepalen van de juiste vervolgacties.

Doendersdreef Zorg in Almere gaat aan de slag met jou hulpvraag en probeert met een team van proffesionals maar ook mensen vanuit jouw sociale netwerk de juiste hulp en zorg te bieden zodat jij al je doelen kunt behalen. Wij willen graag iets voor jou betekenen.

Aanmelden voor WLZ-erkende zorg in Almere

Ben jij zelf op zoek naar een WLZ-erkende organisatie of heb je de rol als verwijzer? Vul dan het cliënten aanmeldformulier in.