Zorg in Almere voor jongeren

Zorg in Almere voor jongeren

Doenersdreef Zorg is een kleinschalige WLZ-erkende organisatie met een breed aanbod van 24- uursopvang, onderwijs, ontwikkelingsgerichte dagbesteding en andere vormen van opvang. Kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking geven wij een stevige basis voor actieve deelname aan de maatschappij en wij ondersteunen deze mensen in hun persoonlijke ontwikkeling met gerichte opleiding, begeleiding, en behandeling bij werk en wonen. 

Persoonlijke ontwikkeling

Jongeren krijgen een coach toegewezen die samen met hen aan de slag gaat met de persoonlijkehulpvragen. Elke 6 weken is er een toekomstbespreking waarin de voortgang van de doelen besproken wordt. Dit doen we om er voor te zorgen dat we met zijn allen blijven inzetten om depersoonlijke doelen te behalen. Wij vinden het belangrijk om ondersteuning te bieden daar waar de jongeren daar behoefte aan hebben.

Onze locaties

Doenersdreef Zorg hanteert verschillende locaties. Zo hebben wij locaties voor zelfstandig wonen en een zorgboerderij waar kinderen, jongeren en (jong)volwassenen onder begeleiding wonen. Naast dat wij zorg bieden vinden wij het belangrijk om iets te doen voor de lokale bevolking. Wij zijn onder andere gevestigd in woonwijken. Respect voor elkaar en voor onze buurtgenoten vinden wij erg belangrijk. Zo proberen wij de buurt te betrekken bij onze activiteiten en kunnen zij gebruik maken van onze faciliteiten zoals onze keuken, was- en strijkdienst en meer.

Nieuw-Caledonië

Locatie Nieuw Caledonië biedt een begeleid zelfstandig wonen traject vanuit een eigen studio voor 29 jongeren binnen de 24 uurszorg. Van de 29 studio’s zijn er vijf beschikbaar voor moeders. Alle studio’s zijn voorzien van een eigen keuken en badkamer. Binnen het traject van ieder individu werkt de jongere naar meer zelfstandigheid toe en het behalen van zijn of haar doelen.

Meer informatie over Nieuw Caledonië

Almere poort

De locatie Almere poort bevat 3 huisjes. In deze huisjes wonen jongeren met verschillende zorgbehoeftes. Zo wonen in huisje 24 jongeren die vragen om veel zorg en ondersteuning. In huisje 68 zijn de jongeren redelijk zelfstandig maar vragen nog wel om ondersteuning. Huisje 31 wordt bewoond door jongeren die ambulante begeleiding krijgen. In totaal wonen er acht jongeren in Almere poort.

Meer informatie over Almere Poort

Kaneelstraat

Op de locatie Kaneelstraat wonen de jongeren zelfstandig in één van de woonstudio’s. Ze ontvangen ondersteuning vanuit zelfredzaamheid. Deze ondersteuning wordt geboden vanuit een multidisciplinair team bestaande uit een pedagogisch medewerker HBO, budgetcoach, leefstijlcoach en teamcoach.

Meer informatie over Kaneelstraat

Nieuwegein

Boerderij Buitengewoon richt zich op kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met een (licht)verstandelijke beperking, in combinatie met ASS of gedragsproblematiek.

Meer informatie over Nieuwegein